Vejledning til aflæsning af elektronisk vandmåler

Vejledning til aflæsning af elektronisk vandmåler

Udskiftning af forbrugsmålere.

Den nye afregningsmåler.

Den nye afregningsmåler.

I foråret 2017 fik alle udskiftet deres forbrugsmåler. Forbrugsmåleren blev udskiftet med en elektronisk måler, det vil sige, at du som forbruger ikke længere skal indsende selvaflæsningskort til vandværket, Vandværket aflæser automatisk forbrugsmåleren elektronisk.

Det er dog stadig vigtigt, at du selv aflæser din måler til eget brug, dette for at se om du har lækage i din vandforsyning.

I 2023 vil der blive foretaget stikprøvekontrol på de opsatte forbrugsmålere, efter denne stikprøvekontrol vil det vise sig om forbrugsmåleren skal udskiftes eller om den kan blive sidende i yderligere 3, eller 6 år.

Sikkerhedsstyrelsens vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere.

Metode 3:  Stikprøvekontrol senest 6 år efter partiets opsætning.

Målerbestanden kan vælges inddelt i partier med ensartede karakteristika og driftsbetingelser, eller skal være opdelt hvis dette ikke er tilfældet eller opsætningsperioden for ens partier dækker mere end 2 år.

Målerne vælges ved tilfældig udtagning i et antal jf. vejledningen:

Eksempelvis 57 stk. ved et parti på 641 - 663 målere, heraf skal godkendelsesantal (højeste antal der må overskride fejlgrænsen) højst være 5 stk.:

Godkendes målerne inden for verifikationsfejlgrænsen +/- 2 % kan partiet fortsat være opsat i 6 år.

Godkendes målerne inden for driftsfejlgrænsen +/- 4 % kan partiet fortsat være opsat i 3 år.

Godkendes målerne ikke inden for driftsfejlgrænsen skal partiet udskiftes hurtigst muligt.

Del siden