Kontakt

Kontakt tider:
Ved ledningsbrud: Hele døgnet.
Almindelig forespørgsel: I forretningstiden. 

Ved ledningsbrud eller andet VVS-arbejde kontaktes George Bauerfeind.
Spørgsmål vedr. måleraflæsning, afregning, regnskab, kontaktes Anders Tange.

Ved rørskade/ledningsbrud ring til vagttelefonen på:
59 30 66 67 / 40 11 13 88


Driftleder:

George Bauerfeind

Højby Hovedgade 54

4573 Højby Sj.


59 30 66 67

40 11 13 88

Bauerfeind@mail.tele.dk


Meddelelse fra driftsleder
Såfremt der er ledningsbrud eller problemer med måleren, rettes henvendelse hertil. Jeg henstiller til, at brugerne fører kontrol med sin vandmåler, ved at foretage jævnlige aflæsninger. En måler kan pludselig sætte sig, hvilket betyder forkert indberetning til vandværket, hvorfor forbruget må fastsættes efter skøn. Hold derfor øje med måleren. Bliver man opmærksom på brud et eller andet sted på forsyningsledningen, så kontakt mig, hellere en gang for meget end en gang for lidt. Er du ny andelshaver, kan tilbud gives på tilslutning af vand fra målerbrønd.

Forretningsfører/kasserer:
Anders Tange
Narvikvej 12
4573 Højby


21 27 53 26

ant@pc.dk


Meddelelse fra Forretningsfører
Vandværkets regnskabsår går fra 1. januar til 31 december, men vandregnskabet er for perioden 1. oktober til 30. september. Regnskabsår og vandregnskab er forskudt af hensyn til indberetning til Odsherreds Forsyning A/S, da det er vandværkets aflæsningstal, der anvendes for beregning af vandafledningsafgift. Vandværket foretager ikke afregning i forbindelse med salg af ejendom, men sælger må give de nødvendige oplysninger til brug for refusionsopgørelsens udfærdigelse.  Regnskabsførers opfordring til brugere, der endnu ikke er tilmeldt betalingsservice, er at de tilmelder sig.

Del siden