Velkommen som ny forbruger hos Højby Vandværk

 

Kære tilflytter

Nu du er tilsluttet Højby Vandværk har vi lidt praktiske oplysninger, vi håber det kan hjælpe med lidt indsigt i vores vandværksdrift.

Som beboer i forsyningsområdet, bliver du automatisk tilsluttet vandværket, da der er  forsyningspligt. Vandværket har blandt andet til formål, at sikre godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Du kan læse og se mere om vandværket, bestyrelsen, vedtægterne, regnskaber mv. på www.byensvand.dk

På vores Hjemmeside www.byensvand.dk kan du læse vores persondatapolitik, vi har pligt til, at oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder. Vi håber du vil tage dig tid til at læse dem igennem.

Særligt vedr. afregning af vandafledningsafgift
Vi videregiver én gang om året, din samlede forbrugsvolumen til Odsherred Forsyning A/S for opkrævning af vandafledningsafgiften jfr. ”Miljøstyrelsens betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag”, du behøver derfor ikke indberette dette selv.

 

På vandværkets vegne, velkommen til!

Del siden