Takstblad for Højby Vandværk.

For perioden 01/10-2022 - 30/09-2023

Takster er godkendt på generalforsamlingen den 24. marts 2022 og efterfølgende godkendt af Odsherred Kommune. 

Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/boenhed. excl. moms

kr. 12.100,00

Tilslutning enkelte - Forsyningsledning/stikledning (Skal godkendes af kommunen)

Efter aftale

Udstykning flere (Skal godkendes af kommunen)

Efter aftale

Vand efter måler pr. m³. excl. moms

kr. 8,75

Produktions- og salgsvirksomheder med forbrug o/500 m³ årligt, pr. m³. excl. moms.

kr. 6,56

Ovenstående gælder ikke bolig, plejevirksomhed og administrationsejendomme.


Indgår der i virksomheden privat bolig, uden selvstændig måler, betales forbrug over 670 m³ årligt, pr. m³. excl. moms

kr. 6,56

Fast årlig bidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms

kr. 600,00

Miljøafgift/pnktafgift pr. m3., exkl. moms

kr. 6,37

Besvarelse af henvendelse vedr. salg af ejendom, hvor der skal sendes opgørelser m.m.

kr. 200,00

Genoplukningsgebyr, excl. moms

kr. 2.500,00

Rykkergebyr (Der beregnes ikke moms)

kr. 100,00

Afholdte udgifter til forsyningsledninger, hvor tilslutning endnu ikke er sket, er optaget i status og indeksreguleres fra udgiftens afholdelse til tilslutning hos andelshaver finder sted.

Del siden