Del siden

El og vand (brownouts) 

Vandværket kan ikke nå at advare forbrugerne ved eventuelt strømafbrydelse. (Brownouts)

 Kære forbruger 

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, og strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket. 

 I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.  

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.  

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.  

Venlig hilsen  

Højby Vandværk